Vill du bli medlem i
Nordic Viewpoints deltagarpanel?
Anmäl dig här


Tyvärr kan du inte logga in till din profil just nu.

Om du har frågor om din profil eller dina svar är du välkommen att kontakta oss på
medlem@nordic-viewpoint.com


medlem i panelen


Som medlem i vår panel kommer du att få erbjudanden om att delta i marknadsundersökningar. Vi vill höra dina åsikter och vill veta vad du tycker om produkter och tjänster som finns eller som är under utveckling.

Innan du deltar i undersökningar får du alltid veta vad det handlar om och hur lång tid det beräknas ta att delta. För att tacka dig för ditt deltagande utgår nästan alltid en ersättning i form av presentkort.

Vilken typ av undersökningar?Webbundersökningar

Dessa undersökningar kan du genomföra hemifrån eller på din smartphone när det passar dig. Du får ett email eller ett sms som ger dig tillgång till frågorna.

Telefonintervjuer

En av våra trevliga medarbetare ringer dig på en tid som passar dig bäst och ställer frågorna på telefon. Vår intervjuare registrerar dina svar noggrant i digital form eller på papper.

Produkttester

Om du deltar i ett produkttest, har du möjlighet att prova på nya produkter eller tjänster innan någon annan. Detta kan ske i ditt hem eller på en av våra anläggningar.

Gruppdiskussioner

Gruppdiskussioner hålls oftast i ett mötesrum där flera personer pratar om ett ämne och ger sina åsikter. Vår intervjuare leder samtalet.

Personliga intervjuer

Personliga intervjuer kan genomföras på våra kontor, hemma hos dig eller på en annan plats nära dig. En personlig intervju är ett trevligt samtal om undersökningens ämne med en av våra medarbetare.KONTAKT


Har du frågor eller vill du veta mer om Nordic Viewpoint och panelen, då är du välkommen att kontakta oss på:
delta@nordic-viewpoint.com.

Vill du veta mer om oss?
www.nordic-viewpoint.com

Nordic Viewpoint
Prästgårdsgatan 24
431 44 Mölndal
Tel: 0046 31 787 2599